Skip to content

Акт розслідування нещасного випадку невиробничого характеру зразок

Скачать акт розслідування нещасного випадку невиробничого характеру зразок EPUB

_ (найменування лікувально-профілактичного закладу). АКТ про нещасний випадок невиробничого характеру. Джерело: site86.ru АКТ №____ про нещасний випадок невиробничого характеру. ПОЯСНЕННЯ до заповнення акта за формою НТ про нещасний випадок невиробничого. ПОВІДОМЛЕННЯ про нещасний випадок невиробничого характеру. розслідування.

Під нещасними випадками невиробничого характеру слід розуміти: не пов'язані з виконанням трудових обов'язків травми, у тому числі отримані внаслідок заподіяних тілесних ушкоджень іншою особою, отруєння, самогубства, опіки, обмороження, утеплення, ураження електричним струмом, блискавкою, травми, отримані внаслідок стихійного лиха, контакту з тваринами тощо (далі – нещасні випадки), які призвели до ушкодження здоров'я потерпілих.  За результатами розслідування нещасного випадку складається акт за формою НТ (невиробничий травматизм).

На підставі результатів розслідування розробляються заходи щодо запобігання подібним випадкам, а також щодо вирішення питань соціального захисту потерпілих.

Постанова [ №] вiд Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру редакцiя вiд Нормативно-правові акти та зразки заяв.

Реєстр дозволів. Реєстр декларацій.  Отже, якщо все ж таки трапився нещасний випадок невиробничого характеру, дотримання всіх вищевказаних дій потерпілим, контроль ним процесу розслідування і правильна позиція під час судового розгляду цілком може мати наслідки відшкодування йому матеріальної та моральної шкоди.

Джерело: site86.ru - скласти акт про нещасний випадок невиробничого характеру форми НТ (невиробничий травматизм) за формою, встановленою Порядком розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру у п'яти примірниках, і подати його на затвердження начальнику установи. Під час розслідування групових нещасних випадків акт форми НТ складається на кожного потерпілого окремо.

Посадова особа зі складу комісії, яка проводить дізнання, здійснює огляд місця події відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України. Члени комісії мають право одержувати письмові та усні пояснення від персонал. до Порядку розслідування. та обліку нещасних випадків.

невиробничого характеру. Зразок. Форма НТ. ЗАТВЕРДЖУЮ.  до заповнення акта за формою НТ про нещасний випадок невиробничого характеру. Акт складається з текстової і кодової частин, які заповнюються відповідно до загальноприйнятих (установлених) термінів, міжгалузевих і спеціально розроблених класифікаторів. Коди слід вносити до прямокутників, які розташовані з правого боку аркуша.

Акт о несчастном случае непроизводственного характера. Форма НТ. ЛІГА:ЗАКОН Карта формы от № НТ. Акт про нещасний випадок невиробничого характеру. Форма НТ. Форма для перегляду. Під час розслідування групових нещасних випадків акт за формою НТ складається на кожного потерпілого окремо. Для складання акта за формою НТ використовуються класифікатори подій, що призвели до нещасного випадку (додаток 4), причин нещасного випадку (додаток 5), місця подій (додаток 6).

Акти за формою НТ, які складаються за результатами розслідування нещасних випадків з працюючими особами, зберігаються в організації разом з матеріалами розслідування протягом 45 років.  Додаток 1 до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру Зразок.

ПОВІДОМЛЕННЯ про нещасний випадок невиробничого характеру "____"_ _ р. АКТ N ____ про нещасний випадок невиробничого характеру. 1. _прізвище, ім'я та по батькові потерпілого). 2. Дата народження _ (число, місяць, рік).  Інші місця. Додаток 7 до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру.

Зразок. ЖУРНАЛ реєстрації нещасних випадків невиробничого характеру. _ (найменування організації). N п/п.

doc, PDF, rtf, doc