Skip to content

Акт передачі документів при зміні директора навчального закладу

Скачать акт передачі документів при зміні директора навчального закладу rtf

Акт приема-передачи документов имеет юридическое значение, поэтому при возникновении каких-либо спорных ситуаций и разногласий между подписавшими его сторонами он имеет доказательную силу и может быть использован в суде. Оформление акта приема-передачи документов не является строго обязательной процедурой. узгоджується з заступником директора з навчально-виховної роботи.

Акт передачи дел новому директору. При зміні керівника загальноосвітнього навчального.

Питання приймання-передачі справ від одного директора іншому. Акт передачи дел новому директору. Кассир, Денежные средства. Практические вопросы приема-передачи денежных средств в кассе описаны в статье "Увольняем кассира".  Инвентаризация первичных документов на предмет выявления их наличия в полном объеме не проводилась.

С целью контроля наличия первичных документов была проведена выборочная инвентаризация. При выборочной проверке наличия первичных документов выявлено отсутствие ряда первичных документов, перечень которых составлен в виде реестра и прилагается к настоящему акту. Додаток 50 до Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях (пункт 1 глави 2 розділу XV).

Зразок бланку (приклад шаблону) акту: Найменування установи. ЗАТВЕРДЖУЮ. Посада керівника установи. _ _ (підпис) (ініціали (ініціал імені), прізвище). ___ _ 20__ року. Якщо в процесі інвентаризації або передачі документів виявляються порушення, це фіксується документально в акті і посадова особа пише пояснювальну записку за фактом недоліків і зауважень. У тому випадку, коли виявлено, що документів або матеріальних цінностей, які значилися на керівника, і він за них матеріально відповідає не дістає, тобто, просто немає в наявності, ставляться до відома правоохоронні органи і далі передача документації відбувається в присутності їх представника, включеного до комісії.  Акт прийому - передачі справ при зміні посадових осіб умовно ділиться на три частини.

1. Вступна частина.  Акт прийому-передачі справ. при зміні директора. комісія у складі. Акт виконання робіт, акт виконаних робіт (наданих послуг) зразок бланк скачать. Акт виконання робіт в судовій практиці. Бухгалтерські вимоги до оформлення акту виконаних робіт. Значення акту виконаних робіт в суді.

Зразок акту виконаних робіт скачать. Направлення акту виконаних робіт контрагенту. Оформлення акту виконаних робіт порядок. Підписання акту виконаних робіт в односторонньому порядку. Як оформити передачу справ при звільненні В правильно оформленому акті приймання-передачі справ зацікавлені всі - адже правильно складений та оформлений акт підтверджує належний рівень ведення обліку, фіксує наявність документів та регістрів обліку, дозволяю уникнути необгрунтованих звинувачень або зауважень при звільненні, а в деяких випадках і після звільнення.

Крім цього, якщо в посадовій інструкції та інших документах регламентовано обов’язок головного бухгалтера на момент звільнення оформити акт приймання-передачі справ (документів), то невиконання цієї вимоги може бути розцінено ще й як.

Для чего нужен акт передачи дел при смене директора? Обязан ли бывший генеральный директор передавать документы по акту? Передача документов бывшим директором новому: локальные нормативы.

Акт приема-передачи документов от бывшего директора к новому: структура документа. Передача документов по акту: нюансы. Где можно скачать образец акта передачи документов при смене директора? Итоги. Для чего нужен акт передачи дел при смене директора? При смене руководителя организации передача документов, до того находящихся в распоряжении предыдущего директора, — типичная процедура, проистекающая из логики.

Статут загальноосвітнього навчального закладу. Книга наказів з основної діяльності. Книга наказів з кадрових питань.  Акти прийому-передачі загальноосвітнього навчального закладу.

Акти державного інспектування загальноосвітнього навчального закладу. Трудові книжки працівників. Розклад уроків для учнів 1—4-х та 5—11 (12)-х класів.  Затвердити наступні терміни зберігання ділової документації: Назва документа. Термін зберігання. Книга обліку й видачі свідоцтв про базову середню освіту. документації у загальноосвітніх навчальних закладах". 4. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника. Департаменту розвитку дошкільної, загальної середньої та.  документами з моменту їх створення або надходження, до.

відправлення чи передачі в архів. Інструкція визначає порядок ведення загального.  При зміні керівника загальноосвітнього навчального.

закладу вся ділова документація передається відповідно до. Інструкції, про що робиться запис в акті прийому-передачі.  узгоджується з заступником директора з навчально-виховної роботи. Планування роботи у загальноосвітньому навчальному закладі не.

виключають право керівників, педагогічного колективу на творчість.

fb2, txt, djvu, txt